christelijke datingsite en community header

Happy single zijn, lukt je dat?

Nieuws door , , Reacties: 0, Nederlands
Gewijzigd op: 01-10-2018 08:04
‘Hoe gaat het met de liefde? ... Nog steeds single?! ... Kieskeurig zeker?’ Mocht je niet al aan jezelf twijfelen, dan ga je het door dit soort vragen wel doen. Je krijgt bijna het idee dat er iets mis is met je, zeker wanneer je al een tijd alleenstaand bent.

Meestal zijn het bezorgde familieleden, meelevende vrienden en goedbedoelende kennissen die zulk soort vragen stellen. Mensen die het beste met je voor hebben en je een fijne relatie met een leuke partner gunnen. Zij beseffen niet dat ze zout in de wond strooien met hun vragen, dat ze de moedeloosheid die je als single kunt ervaren hiermee versterken. Hoe ouder je bent, hoe pijnlijker je vragen over je single-zijn kunt ervaren, zeker wanneer je ook een kinderwens hebt.

Overal happy singles en verliefde koppels
Sociale media maken het er niet beter op. Op Facebook of Instagram zie je foto’s en filmpjes van gelukkige bruidsparen en schattige baby’s, alleenstaande vrienden die zich als happy singles profileren en verliefde vrienden die hun liefdesgeluk breed uitmeten. Niet dat je je vrienden het geluk misgunt, maar ‘je single-zijn omarmen’ is soms al moeilijk genoeg zonder de confrontatie met de (oprechte of geveinsde) blijdschap van anderen.

Worstelen met het single-zijn
Je kunt je eenzaam, verdrietig of boos voelen als single, jaloers zijn op je getrouwde vrienden, denken dat je voor niemand aantrekkelijk bent, bang zijn dat je alleen blijft, je geen raad weten met je seksuele verlangens, zwelgen in zelfmedelijden, bitter worden et cetera. Negatieve gedachten en emoties liggen constant op de loer. Een enkele keer kan het je zelfs teveel worden, bijvoorbeeld wanneer je het zoveelste trouw- of geboortekaartje krijgt.

Onbestemd gevoel
Grote kans dat je het single-zijn niet gepland hebt, maar verwacht had op deze leeftijd een vaste relatie te hebben - of zelfs al lang en breed getrouwd te zijn en kinderen te hebben. Helaas is het anders gelopen. Mogelijk heb je geen partner omdat je te veel op de klik focust of omdat je door een roze bril naar relaties kijkt. Mogelijk ben je gescheiden of verweduwd. Misschien heb je gewoon pech op relatiegebied. Hoe dan ook, partnerloos zijn (met of zonder kinderen) kan je een onbestemd gevoel geven.

Verband tussen geluk en relaties
Misschien heb je geleerd dat je geluk niet afhankelijk mag zijn van een relatie. Mogelijk ben je het daar mee eens, maar kost het je moeite om een happy single te zijn. Dat is niet raar of stom maar menselijk. De behoefte aan emotionele verbondenheid is namelijk een wezenskenmerk van het menszijn. Veel studies bevestigen dat onderlinge verbondenheid ervaren het welzijn bevordert. Het verband tussen geluk en relaties is dus onmiskenbaar.

Verlangen naar een partner
Als single kun je een gemis ervaren. Een gemis dat zich uit in een sterk verlangen naar een partner. Je partnerwens onderdrukken biedt geen uitkomst. Het leidt alleen maar tot het roze-olifantjesfenomeen (dat je constant aan roze olifantjes moet denken omdat iemand tegen je gezegd heeft dat je overal aan mag denken, behalve aan roze olifantjes). Met andere woorden: het onderdrukken van je partnerwens verandert je verlangen in een obsessie.

Partnerwens en hechtingsstijl
Koortsachtig op zoek gaan naar een partner is ook geen oplossing. Als een ongezond verlangen naar liefde je drijfveer is, kan dit veel ellende veroorzaken. Een ongezond verlangen komt voort uit een onveilige hechtingsstijl, een gezond verlangen uit een veilige hechtingsstijl. De scheidslijn tussen een gezond en ongezond verlangen is dun. In een volgend artikel, het vervolg op 'Veilige hechtingsstijl bevordert goede relatie', zullen we hier uitgebreid op ingaan.

Stel dat je single blijft...
Als je geen happy single bent, hoe kun je het dan worden? Allereerst door het meest gevreesde vooruitzicht onder ogen te zien: JE ZOU ZOMAAR SINGLE KUNNEN BLIJVEN! Of je nu verlegen bent of een makkelijke prater, slank of rond, kaal of blond: er is een kans dat je geen (nieuwe) partner vindt. Leer dit te accepteren als een realistisch scenario, zelfs als het je grootste schrikbeeld is. Bedenk vervolgens hoe je je leven in wilt richten als je single blijft.

Zoek een uitdaging
Ook al ervaar je het scenario zonder partner als Plan B, werk het uit. Zoek een uitdaging voor jezelf, een concreet doel om na te streven. Ga iets doen waar je enthousiast over bent en voldoening uit haalt. Iets waarin je jezelf graag wilt ontwikkelen of een activiteit die je horizon verbreedt. Leer je daarbij nieuwe mensen kennen, dan sla je twee vliegen in één klap: sociale steun geven en ontvangen stimuleert de aanmaak van gelukshormonen.

Geen goedkoop antwoord
Je hebt vast eens iemand horen zeggen: ‘Je moet je partnerwens loslaten. Toen ik er niet meer mee bezig was, gebeurde het!’ Dat is een cliché maar zoals bij de meeste clichés zit er een kern van waarheid in. Wanneer je niet meer op een relatie gefixeerd bent, is de kans dat je een partner vindt vele malen groter. Je focus bewust op iets anders richten is de enige manier om je relatie-fixatie kwijt te raken. Daarom is een nieuwe uitdaging vinden zo belangrijk.

Dankbaarheid kan helpen
Als je plezier beleeft aan je nieuwe uitdaging, straal je dat uit. Oprecht enthousiasme is een aantrekkelijke eigenschap, net als welgemeende dankbaarheid. Dat kun je ontwikkelen. Niet dat het verdriet over je single-zijn daardoor als sneeuw voor de zon zal verdwijnen. Dankbaar zijn is geen quick fix, maar de oefening erin kan je op termijn wel gelukkiger maken. En met af en toe je beklag doen is niks mis: je hart luchten is gezond en alles heeft zijn tijd [Pred. 3:1-15].
Reacties: 0