christelijke datingsite en community header

Veilige hechtingsstijl bevordert goede relatie

Nieuws door , , Reacties: 0, Nederlands
Gewijzigd op: 16-11-2017 19:33
Wist je dat je hechtingsstijl je liefdesleven kan beïnvloeden? Veilige hechting vergroot de kans op een duurzame relatie. Onveilige hechting kan zich uiten in afhankelijk of heerszuchtig gedrag. Dit staat een gezonde, stabiele relatie in de weg. Maar wat is hechting eigenlijk en hoe werkt je hechtingsstijl door in je relaties?

Hechting is de gevoelsband die een kind opbouwt met zijn ouders (of verzorgers). Het doel van die hechtingsrelatie is dat het kind zich ontwikkelt tot een emotioneel gezonde volwassene: dat het uitgroeit van een afhankelijk, kwetsbaar en behoeftig wezentje tot een zelfstandig, weerbaar en zelfverantwoordelijk persoon met een eigen identiteit. Aan de ouders de taak om het kind zo goed mogelijk te begeleiden in die ontwikkeling.

Veilige hechting
Voor een veilige hechting is het belangrijk dat de ouders van het kind beschikbaar en betrouwbaar zijn, geborgenheid, duidelijkheid en veiligheid bieden en responsief zijn. Responsief zijn houdt in dat ze lichamelijke, emotionele en gedragsmatige signalen van het kind oppikken en daar gepast op reageren. Zoals verzorgen bij ziekte, troosten bij verdriet en corrigeren bij gemeen gedrag.

Gepast en ongepast gedrag
Gepast reageren betekent ook: passend bij de ontwikkelingsfase van het kind. Een peuter kan misschien prima zelf zijn bord leeg eten maar niet op zijn kleine zusje letten. Het kind zelf laten eten is dan gepast (hij kan het immers zelf) maar hem op zijn zusje laten passen is ongepast (die verantwoordelijkheid kan hij nog niet dragen). Een kind klein houden of opzadelen met te zware verantwoordelijkheden belemmert een gezonde ontwikkeling.

Van veilige hechting tot gezonde onthechting
De relatie tussen ouders en kind is aanvankelijk ongelijkwaardig: de ouders geven, het kind ontvangt. Naarmate het kind naar volwassenheid groeit en een eigen identiteit ontwikkelt, wordt de verhouding steeds meer gelijkwaardig. Zo beweegt het kind zich van veilige hechting naar een gezonde onthechting: geleidelijk aan maakt hij zich los van zijn ouders en gaat hij op eigen benen staan. Althans, in het ideale scenario.

Onveilige hechting
Kinderen die (emotioneel) verwaarloosd, mishandeld of misbruikt worden ontwikkelen een onveilige hechtingsstijl. Anderzijds zijn betutteling, overbescherming, buitensporig verwennerij en een gebrek aan correctie ook schadelijk voor een kind. Betutteling en overbescherming belemmeren een kind om weerbaar, zelfstandig en zelfverantwoordelijk te worden. En een kind dat altijd zijn zin krijgt, denkt dat de hele wereld om hem draait.

Hechtingstrauma
Kinderen die ongewenst zijn en kinderen die al jong van hun biologische ouders gescheiden zijn - zoals geadopteerde kinderen, pleegkinderen en stiefkinderen - hebben soms het gevoel dat ze geen liefde waard zijn omdat ze ‘weggedaan’ zijn. Ook al worden ze liefdevol opgevangen en begeleid, hun hechtingstrauma kan zo groot zijn dat ze blijven steken in een onveilige hechtingsstijl, angst en wantrouwen.

Tussen verwaarlozing en verwennerij
Als kinderen afgestaan, verlaten, verworpen, verwaarloosd, overbeschermd of verwend zijn, kunnen ze moeite hebben met nabijheid. Ze weten niet goed hoe ze met emoties moeten omgaan en zijn vaak angstig. Ze kunnen een gedragsrepertoire ontwikkelen dat zich beweegt tussen tirannie en slaafsheid, tussen vrijheidsdrang en de behoefte aan verbondenheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vastklampen, pleasen, compleet gefixeerd zijn op de ander, aantrekken en afstoten, aan het lijntje houden, heerszucht, controledrang, jaloezie, emotionele chantage, manipulatie, claimen, drammen, treiteren, grenzen overschrijden, roekeloosheid et cetera.

Ben jij veilig of onveilig gehecht?
Veel wetenschappers zien een verband tussen hechtingsstijl en relaties. Mensen met een veilige hechtingsstijl zouden beter in staat zijn gezonde en gelijkwaardige relaties aan te gaan dan mensen met een onveilige hechtingsstijl. Onveilig gehechte mensen hebben ook meer last van bindingsangst en verlatingsangst. Zij proberen de behoeften die hun ouders niet konden vervullen alsnog vervuld te krijgen via een partner. Hiervoor gebruiken ze het gedragsrepertoire dat ze kennen maar dat werkt meestal averechts. Bovendien is een (gelijkwaardige) liefdesrelatie iets heel anders dan een (ongelijkwaardige) ouder-kindrelatie.

Heb jij moeite met het onderhouden van een relatie? En vermoed je dat dit samenhangt met een onveilige hechtingsstijl? In een volgend artikel gaan we dieper in op de onveilige hechtingsstijl en leggen we uit wat je eraan kunt doen.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem gerust contact met ons op.
Reacties: 0