christelijke datingsite en community

10 tips om beter met conflicten om te gaan

Nieuws door , , Reacties: 0, Nederlands
Gewijzigd op: 28-04-2022 16:30
Succesvol daten begint met goede omgangsvormen: elkaar respectvol en fatsoenlijk behandelen, ook bij ergernis en meningsverschillen. Duidelijke grenzen stellen hoort daar ook bij. Funky Fish geeft je 10 tips om beter met conflicten om te gaan. Dit artikel is een vervolg op het artikel Vrede bewaren in tijden van groeiende onvrede.

Onenigheid en irritaties komen zelfs in de beste relaties en huwelijken voor. Je kunt erdoor uit elkaar drijven. Dat wil niet zeggen dat je conflicten altijd maar moet mijden. Als je goed met meningsverschillen omgaat, kan dat je relatie juist ook verdiepen en versterken. In ons vorige artikel heb je wellicht al gelezen dat mensen die erg boos of van streek zijn, niet voor rede vatbaar zijn. Dit brengt ons meteen al bij de eerste tip.

Tip 1: Tel tot tien of slaap er een nachtje over

Zolang je brein in de alarmstand staat, heeft het weinig zin om een ruzie of discussie voort te zetten. Het risico op escalatie is dan groter dan de kans dat je er samen uitkomt. Als de gemoederen verhit zijn, is beter om een time-out te nemen. Doe dat niet door je mokkend of zwijgend terug te trekken. Leg uit dat je wilt kalmeren voordat je dingen zegt waar je later spijt van krijgt. Maak heldere afspraken over het vervolg van de discussie.

Tip 2: Speel niet op de persoon

Wil je voorkomen dat de ander zich voor je afsluit? Stel je dan vooral niet spottend, minachtend, betweterig of moreel superieur op. Behandel de ander met respect, als een volwaardige gesprekspartner. Speel niet op de persoon: concentreer je op de kwestie in plaats van op de mens. Als je de ander de grond in boort win je niets, behalve nog meer frustraties en verwijdering.

Tip 3: Besef dat je de wijsheid niet in pacht hebt

Wellicht ben je ervan overtuigd dat jij de juiste kijk op de zaak hebt. Maar is dat wel zo? Je kunt onmogelijk alles weten of doorzien. Misschien mis je belangrijke informatie of zijn er dingen die jij (nog) niet snapt. Elke mening die je hebt en elk oordeel dat je velt, is per definitie gebaseerd op beperkte kennis. Zaken die je niet weet of niet begrijpt, kun je niet meewegen in je beoordeling. Met andere woorden: je kunt je vergissen.

Tip 4: Neem je motieven onder de loep

Als je graag je gelijk wilt halen, vraag je dan af waarom. Wat wil je ermee bereiken? Hoop je meer eenheid met de ander te ervaren als je hem of haar hebt overtuigd van jouw zienswijze? Of wil je bewijzen dat jij de slimste bent? Hoe belangrijk is de kwestie eigenlijk? Is het echt een halszaak waarvoor je je relatie op het spel wilt zetten, of is het een verschil van inzicht waarmee je best zou kunnen leven? Choose your battles.

Tip 5: Verplaats je in de ander

Inlevingsvermogen is essentieel als je een conflict in goede banen wilt leiden. Door je te verdiepen in de situatie, achtergrond en levenservaring van je gesprekspartner, kun je zijn of haar gedachten en opvattingen veel beter plaatsen. Zo krijg je een genuanceerder beeld, waardoor je milder wordt in je oordeel. Meer begrip voor de ander verkleint de kloof en maakt het gemakkelijk om verschillen te accepteren.

Tip 6: Luister aandachtig

Om jezelf in de gesprekspartner te verplaatsen is ‘beschikbaar luisteren’ heel belangrijk: dat je de ander aanhoort vanuit het besef dat hij of zij totaal anders denkt dan jij. Probeer opheldering te krijgen, bijvoorbeeld door kernwoorden uit het verhaal van de ander in vragende vorm te herhalen (zoals ‘onzin?’), of te vragen ‘waar ben je bang voor?’. Als de ander zich werkelijk gehoord voelt, haalt dit de angel vaak al uit het conflict.

Tip 7. Durf de ander te onderbreken

Zit je gesprekspartner non-stop te klagen of te preken, waardoor er sprake is van eenrichtingsverkeer? Onderbreek hem of haar dan gerust. Vraag of het wat bondiger kan en geef aan dat jij ook ruimte wilt om je zegje te doen. Als hulpmiddel voor een goede balans tussen praten en luisteren kun je een voorwerp gebruiken, zoals een pen of lepel. Degene die het voorwerp vasthoudt praat, de ander luistert. Wissel regelmatig.

Tip 8: Beschrijf wat het met je doet

Uit geen verwijten (bijvoorbeeld ‘jij helpt me nooit!’) en houd geen klaagzangen (zoals ‘ik ben altijd de sjaak!’). Dat kan een vijandige reactie uitlokken bij je gesprekspartner, waardoor hij of zij niet meer openstaat voor wat je eigenlijk bedoelt. Voel jij je aangevallen door je gesprekspartner, weersta dan de verleiding om de tegenaanval te openen. Beschrijf liever wat het met je doet (je gevoel) en draag mogelijke oplossingen aan.

Tip 9: Accepteer elkaars anders-zijn

Om een goede vriendschap of relatie te hebben hoef je niet per se over alles hetzelfde te denken. Je hoeft ook niet alles op dezelfde manier te doen. Het belangrijkste is dat je elkaars anders-zijn kunt accepteren, en dat je op één lijn zit over de manier waarop je met onderlinge verschillen omgaat. Als je daar overeenstemming over kunt bereiken, heb je al ontzettend veel gewonnen.

Tip 10. Betrek alleen meerpartijdigen bij conflicten

Het kan zijn dat je er echt niet uitkomt samen. Misschien heb je vrienden of familieleden die aan jouw kant staan en jou willen helpen. Wees voorzichtig met het betrekken van bekenden bij het conflict. Dat kan olie op het vuur zijn. Kies dan liever voor bemiddeling door een onafhankelijke persoon die meerpartijdig is. Iemand die meerpartijdig is, zoals een mediator, handelt in het belang van beide partijen.

Ook in het berichtenverkeer op FunkyFish.nl kun je aanlopen tegen meningsverschillen. En soms helaas ook tegen personen met een beperkt inlevingsvermogen. Als de communicatie uit de hand loopt of als je je bedreigd voelt, schakel dan de helpdesk in.
LEES OOK
Wetenschappelijke tips voor een succesvolle Valentijnsdag A. Shamblen ©
Wetenschappelijke tips voor een succesvolle Valentijnsdag
Vrede bewaren in tijden van groeiende onvrede iStock ©
Vrede bewaren in tijden van groeiende onvrede
Slowdating verhoogt de kans op een goede match Pixabay ©
Slowdating verhoogt de kans op een goede match