christelijke datingsite en community

Single man is spil van kleurrijk avontuur

Nieuws door , , Reacties: 0, Nederlands
Gewijzigd op: 28-01-2021 10:40
Een joviale single man met een groot hart en een rotsvast geloof in God, die hij steevast de grote gulle Gever noemt. Een veelzijdige en levendige buurt in hofstad Den Haag. Gratis kleding en goedkope daghappen. Grote dromen en mooie avonturen vol KLEUR. Wat is de drijvende en verbindende kracht achter dit alles?

Op zoek naar verbinding
"Als mens zijn we voortdurend op zoek naar verbinding," zegt de vrijgezelle Hagenaar Marcel van Dam. "We floreren door vertrouwen, liefde en hoop. Met vertrouwen bouw je relaties op. Liefde is bewuste toewijding aan de ander vanuit het besef dat elk mens waardevol is. Hoop gaat over een gespannen verwachting, het idee dat we ergens in de toekomst totaal verrast kunnen worden. Om deze drie elementen draait het verhaal van Christus. Onbaatzuchtige liefde is de essentie. Liefde voor God en liefde voor de ander."

Zingeving vanuit christelijke spiritualiteit
Marcel is initiatiefnemer en (buurt)pastor van KLEUR Den Haag. Het KLEURcafé dat hij met een groepje geestverwanten runt aan de Copernicuslaan 4a is meer dan een eetcafé. Het is een ontmoetingsplaats en een buurtcentrum voor zingeving vanuit christelijke spiritualiteit. "In alles wat we doen voor de buurtbewoners worden we gedreven door Agapè-liefde. Dat gaat verder dan sociale humanistische betrokkenheid."

Van Alpha-cursus tot zelfgemaakt gemberbier
Vóór corona maakte KLEUR zich op verschillende manieren verdienstelijk in de buurt, vertelt Marcel. "We organiseerden Alpha-cursussen, ontmoetingsweekenden, stilte-retraites, filmavonden en wandelingen. In het café verkochten we daghappen en ons zelfgemaakte gemberbier, 'Mighty Murphy'. We werkten samen met de buurtfestivals 'Het Circus' en 'Winterlicht'. Ook waren we actief in buurttuin 'De Groene Zon' tegenover het café, en deden we KLEURklussen: verhuizingen, tuinklussen en kleine klusjes in en rondom het huis."

Kerstspel, kerstliedjes en kerstpakketten
"December is elk jaar onze drukste maand: we geven 120 kerstpakketten weg en touren door de buurt om kerstliedjes te zingen. Dit jaar zouden we een heus kerstspel organiseren, op het plein voor ons KLEURcafé. Maar door corona loopt het allemaal anders." Marcel laat zich hierdoor echter niet ontmoedigen. "Die 120 kerstpakketten gaan we in ieder geval verspreiden. We doen dit al vijf jaar, dus het is bijna een traditie geworden."

Samen de buurt kleuren
Voordat Marcel KLEUR oprichtte, werkte hij als creatief redacteur bij de publieke omroep. Hij maakte onder meer actualiteitenprogramma’s en documentaires. Daarnaast was hij ruim 18 jaar lang mantelzorger voor zijn moeder (zie de EO 2Doc Corpus Mama). Hij groeide op in het Haagse Valkenboskwartier, de buurt waar KLEUR is gevestigd. "Kleur is ons verhaal. Als mensen leven we in een schaduwland. Plotseling kwam de volle kleur op het wereldtoneel in de vorm van Jezus. Hij kleurt ons hart, wij kleuren elkaar en samen kleuren we de buurt."

Een kerk in de vorm van een café
"We zijn nu zes jaar onderweg met KLEUR. In wezen is het een kerk, maar we organiseren alles in ons café om het laagdrempelig te houden. We proberen zo uitnodigend mogelijk voor de buurt te zijn, willen zo min mogelijk een clubje zijn. De 'wij-zij'-mentaliteit is ons vreemd. In ons café komen dan ook mensen met verschillende wereldbeschouwingen: zo komen er hindoes, moslims en boeddhisten, en een theosoof. Ook atheïsten en agnosten voelen zich veilig genoeg om te blijven komen." Maar nu even niet, omdat het café zijn deuren (tijdelijk) moest sluiten. "We zijn al weken dicht omdat we onder de horecaregels vallen. Ik vind het spannend hoor. We werken met vrijwilligers en zonder subsidies. Toch gaan we in deze coronatijd gewoon door met geven, om de Agapè-liefde te belichamen."

Vrouwenkringen, mannenkringen en kinderclubs
"We hebben nu vijftien KLEURkringen: kringen met zingevingsthema’s, 'f*ck de wereld'-kringen over de omgang met moeilijke emoties, kinderclubs, vrouwenkringen en mannenkringen. Ook de 'Open Hemel'-vieringen gaan live en via Zoom gewoon door. Afgelopen jaar hebben we 1400 maaltijden gratis weggegeven aan kwetsbare oudere mensen. We hebben een kleine kringloopwinkel en een buurtschuur: dat is de uitleenplek voor gereedschappen. Buurtbewoners geven ons gereedschap dat ze eens in de zoveel tijd gebruiken in bruikleen, zodat anderen ze voor een klein bedrag bij ons kunnen huren. Ook blijven we gratis kleding weggeven: mensen kunnen het uit de grote kledingbak halen die buiten staat."

Echte ontmoetingen geven inspiratie
De basisfilosofie van KLEUR is: een echte ontmoeting geeft inspiratie. "Dat we in een relatie tot leven komen is niet gek," zegt Marcel. "De ultieme realiteit waaruit alles is voortgekomen is ontmoeting: de relatie tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. In relaties gaat het niet alleen om verbinding maar ook om begrenzing. Omdat je 'nee' net zo belangrijk is als je 'ja' geven we grenzen-coaching en emotie-coaching. En twee keer per jaar organiseren we een workshop over wat een echte ontmoeting is. Daarin gaan we in op verwachtingsmanagement, grenzen stellen, trouw zijn aan je waarden, het bijhouden van een ontmoetingsdagboek en de samenstelling van een klankbord-team."

Christus zichtbaar maken
"Momenteel worden er drie stamgasten van KLEUR geïnterviewd door het EO-programma 'De Verandering'. We proberen op een dienende manier in de buurt aanwezig te zijn en invloed uit te oefenen. Dit allemaal gedreven door de liefde die uitgedragen is door Jezus van Nazareth. De doelstelling van KLEURmorfose, de stichting achter KLEUR, is dan ook: Christus zichtbaar maken: in individuele levens, in relaties en in de buurt."

Het beste moet nog komen
"KLEUR is misschien niet groot qua aantallen. Er komen nu structureel zo’n 104 mensen die stiekem geKLEURd worden, maar we geloven dat de toekomst altijd groter is dan het verleden. Het beste moet nog komen. Daarom durven we ook te dromen: we zijn al een tijdje in gebed voor een KLEURklooster (woongroep) in de buurt en een retraitecentrum in Italië. We vertrouwen God dat het een verrassend Avontuur gaat worden...door het schaduwrijke dal naar de KLEURrijke horizon..."

Opbrengst Kerstactie Funky Fish
De Funky kerstactie om KLEURcafé Den Haag financieel te steunen heeft € 1.600 opgebracht. (Buurt)pastor Marcel van Dam heeft een dankwoord voor alle gulle gevers:

Onwijs bedankt voor jullie steun aan ons KLEURrijke initiatief. We zijn dankbaar voor de € 1600 (!!!) die we hebben gekregen. Hierdoor kunnen we de buurt blijven KLEURen (herstellen met hoop, vertrouwen en Liefde). We gaan door met onze kringenwerk, buurttuintjes, persoonlijke gesprekken, gereedschappen uitlenen en kleding weggeven. In de toekomst hopen we ook onze daghappen en huisgemaakt gemberbier weer te kunnen serveren.
Namens missiepost KLEUR in het Nazareth achtâh de dùinûh: Marcel van Dam
Log in om te reageren.
LEES OOK
Alle christelijke studentenverenigingen op een rij Jacob Bentzinger - Unsplash ©
Alle christelijke studentenverenigingen op een rij
Uitkomst enquête corona crisis hannah olinger ©
Uitkomst enquête corona crisis
Chatrooms gratis iStock ©
Chatrooms gratis