christelijke datingsite en community header

Wat is een gezonde relatie?

Nieuws door , , Reacties: 0, Nederlands
Gewijzigd op: 25-01-2017 11:16
Stel, je vindt de liefde van je leven via datingsite Funky Fish. Dan wil je graag een gezonde relatie opbouwen met elkaar. Maar wat houdt een gezonde relatie eigenlijk in?

Allereerst is het goed om te beseffen dat geen enkele relatie 100 procent maakbaar is. Je kunt de liefde of je partner niet naar je hand zetten. Wat je wel kunt, is jezelf oefenen in de kunst van het liefhebben. Een gezonde relatie is gebaseerd op kennis (weten wat liefde is) en gedrag (liefde in de praktijk brengen).

Uit onderzoek blijkt dat de meeste relaties stuklopen op:
  • te veel romantiseren: denken dat een relatie 24/7 leuk en spannend moet zijn en dat liefde vooral gevoel is (gevoel weg = relatie over)
  • geen acceptatie van het anders-zijn van de partner
  • onvoldoende focus op het belang van vriendschap als basis voor intimiteit
  • een gebrek aan persoonlijke inzet om de relatie te onderhouden
Hieruit kan je opmaken dat het voor een gezonde relatie dus essentieel is om:
  • realistische verwachtingen te hebben: te beseffen dat ergernissen en dagelijkse sleur ook bij een relatie horen en dat liefde niet altijd samenvalt met gevoel
  • de ander te accepteren zoals hij/zij is
  • je vriendschap met elkaar te versterken
  • zelf moeite te doen om de relatie te onderhouden en te verbeteren
We noemen enkele kenmerken van gezonde relaties waarin deze aspecten aan de orde komen.

Dagelijks onderhoud en gewoontevorming
Een relatie heeft dagelijks onderhoud nodig, in de vorm van een open, opbouwende en bereidwillige houding naar elkaar. Daarnaast is gewoontevorming belangrijk. Herhaling leidt tot de vorming van ingesleten patronen en positieve patronen zijn gezond voor je relatie. Alle dingen waar je beiden plezier aan beleeft komen in aanmerking voor deze gewoontevorming: van samen koken tot samen sporten of een boswandeling maken.

Onderlinge overeenkomsten
Hoe meer overeenkomsten je hebt met de ander, hoe minder aanleiding er is voor conflicten en wrijvingen. Het gaat dan om overeenkomsten op het gebied van achtergrond, persoonlijkheid, normen en waarden, levensbeschouwing, sociale status, intelligentie, interesses, humor en politieke voorkeur. Partners die in deze opzichten op elkaar lijken begrijpen elkaar beter, wat hun gevoel van veiligheid en saamhorigheid versterkt.

Empathie en begrip
Wederzijds begrip is een van de fundamenten onder je relatie. Het ligt aan de basis van een rechtvaardige en gelijkwaardige omgang met elkaar. Empathie is het vermogen om je in de ander te verplaatsen. Als je empathie toont, voelt de ander zich begrepen, gewaardeerd, gerespecteerd en gezien. Om empathie mogelijk te maken, is het noodzakelijk om je gevoelens en gedachten voortdurend op elkaar af te stemmen.

Openheid en eerlijkheid
Openheid over gevoelens en gedachten is een van de beste voorspellers van relatiekwaliteit op de lange termijn. Eerlijke, open en integere mensen kijken op een realistische manier naar zichzelf en naar anderen. Ze staan open voor feedback en gedragen zich niet aanvallend. Bij een confrontatie of ruzie doen ze onderzoek naar hun eigen aandeel en waarheid, in plaats van over te gaan tot een tegenaanval. Ze hebben geen geheimen voor hun partner.

Aandacht en genegenheid
Oprechte interesse tonen in de denk- en leefwereld van je partner heeft een positieve uitwerking op je relatie. Door bewuste aandacht bevestig je dat je de ander ziet en hoort. Je partner lacht naar je en jij lacht terug. Je partner laat iets zien en jij bekijkt het belangstellend. Je partner zegt iets en je gaat erop in. Een andere belangrijke vorm van aandacht geven is genegenheid tonen: je partner regelmatig een aai, knuffel of zoen geven.

Steun en medeleven
Elkaar steunen bevordert de relatiekwaliteit: gedeelde vreugd is dubbele vreugd, gedeelde smart is halve smart. Meeleven is vooral belangrijk bij positieve ontwikkelingen en goed nieuws, zoals bij een succes op het werk of een gunstige uitslag van een medisch onderzoek. Een neutrale reactie kan de indruk wekken dat je onverschillig bent. En te veel aandacht voor negatieve gebeurtenissen doet afbreuk aan de relatie.

Goede communicatie
In een gezonde relatie is het veilig om je gevoelens en gedachten te uiten. Gebruik hiervoor ik-zinnen in plaats van jij-zinnen. Jij-zinnen zijn doorgaans (rechtstreekse) verwijten aan de ander, bijvoorbeeld ‘Jij neemt me nooit serieus!’. Dit is een agressieve in plaats van een assertieve benadering. Je partner kan dan dichtslaan, ontkennen of de tegenaanval openen. Je kunt daarom beter ik-zinnen gebruiken, zoals ‘Ik voel me vaak niet serieus genomen door jou’.

Gemeenschappelijke uitdagingen
Aan sleur ontkom je niet in een relatie. Daarom is het belangrijk om alledaagsheid te accepteren als iets wat er gewoon bij hoort. Daarnaast is het goed om de sleur af en toe bewust te doorbreken. Gelukkige paren houden hun relatie levend door elkaar zo nu en dan te verrassen of samen iets nieuws te ondernemen. Een korte verandering van omstandigheden kan al wonderen doen omdat het de onderlinge betrokkenheid en aantrekkingskracht versterkt. Een gedeelde spannende ervaring stimuleert gevoelens van verliefdheid en laat de romantiek weer opvlammen. Je creëert een gezamenlijke nieuwe herinnering en dat pakt positief uit voor je relatie.

Bron: Het geheim van duurzame relaties van dr. Gert Jan Kloens en drs. Grethe van Duijn
Reacties: 0