christelijke datingsite en community

Privacyverklaring Funky Fish B.V.

Wanneer worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

1. Aanmaken datingprofiel
2. Aanschaffen Goudvis-abonnement, ticket of boeken van een reis
3. Opslag technische gegevens

Waar worden deze gegevens voor gebruikt?

1. Dienstverlening
2. Persoonsgegevens en reclamedoeleinden
3. Persoonsgegevens en derden/externe diensverleners
4. Cookies, online identificatie & analytics
5. Controle persoonsgegevens ter bescherming andere leden

Hoe lang worden deze gegevens opgeslagen?


Welke controle heb ik over mijn gegevens?


Overige informatie betreffende gegevens

1. Beveiliging gegevens
2. Communicatie tussen leden onderling en met de klantenservice
3. Contact
4. Wijziging van deze privacyverklaring


Bedankt voor je interesse in het datingplatform van Funky Fish B.V. (hierna: Funky Fish)
In dit document vind je informatie over welke persoonsgegevens Funky Fish verzamelt, hoe wij deze gegevens verwerken en welke controle je hier als klant/lid op hebt.

Funky Fish - eigenaar van funkyfish.nl, funkyfish.de, en funkyfishdating.com - vindt de privacy van haar klanten/leden belangrijk. Daarom probeert zij zo min mogelijk persoonsgegevens te vragen bij het aanmaken van een datingprofiel. De persoonsgegevens die worden gevraagd zijn noodzakelijk om te kunnen daten via het Funky Fish platform. Zo is het van belang dat singles elkaar kunnen vinden op basis van leeftijd, geslacht en woonplaats. Zonder de gevraagde persoonsgegevens kan Funky Fish haar diensten niet leveren.

Funky Fish doet veel moeite om de gegevens die leden aan haar toevertrouwen te beschermen tegen onrechtmatige toegang. Met behulp van technische beveiligingsmaatregelen, zoals SSL-codering, firewalls en het coderen van (chat)berichten en persoonsgegevens, wordt maximale gegevensbeveiliging nagestreefd.

Het contact tussen leden van datingsite Funky Fish geschiedt via een intern chatsysteem; het e-mailadres van het lid blijft te allen tijde geheim. Zo blijft de identiteit van het lid enigszins beschermd en beslist het lid zelf of en wanneer hij/zij zijn/haar volledige identiteit aan andere leden bekend maakt.

Wanneer worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt?


1. Aanmaken datingprofiel
Opdat Funky Fish de in de Algemene Voorwaarden uiteengezette diensten kan leveren, is het noodzakelijk de persoonsgegevens die het lid onder meer in het registratieproces bekend maakt, te verzamelen, te verwerken en te gebruiken.

Bij de vrijwillige en kosteloze registratie word je als aankomend lid gevraagd de volgende persoonsgegevens te verstrekken, zonder welke de aanmelding niet mogelijk is. Deze gegevens zijn:

• Geslacht
• E-mailadres
• Wachtwoord
• Geboortedatum
• Woonplaats(indicatie)
• Land
• Christelijke denominatie
• Geaardheid
• Lichaamslengte
• Burgerlijke staat
• Aantal kinderen
• Woonsituatie
• Beroep
• Opleidingsniveau
• (Pas)foto

Voor- en achternaam worden niet gevraagd, wel een alias (zelfgekozen naam). Dit betekent dat wij niet de echte naam van iemand weten (tenzij de echte naam als alias is opgegeven of onderdeel is van het opgegeven e-mailadres).
Verder is het huisadres van het lid ook niet bekend, aangezien postcode en huisnummer geen onderdeel zijn van de registratieprocedure. Wel wordt een indicatie gevraagd van waar iemand woont middels Google Maps.

Met bovenstaande gegevens wordt een datingprofiel aangemaakt. De toegang tot het datingplatform geschiedt via het door het lid opgegeven e-mailadres en het door hem/haar gekozen wachtwoord (de zogeheten toegangsgegevens).

De gevraagde persoonsgegevens worden opgeslagen in een database die zich in Nederland bevindt en is alleen toegankelijk voor Funky Fish en haar hostingpartner.

2. Aanschaffen Goudvis-abonnement, ticket of boeken van een reis
Funky Fish werkt met een freemium model. Dit bekent dat je deels gratis gebruik kunt maken van het datingplatform. Zo kun je als lid gratis een aantal berichten per dag versturen naar andere leden. Voor extra functionaliteiten kun je een Goudvis abonnement aanschaffen.

Per betaalde service worden binnen de betreffende bestelling de volgende gegevens vastgelegd.

Bij het aanschaffen van een betaald lidmaatschap/Goudvis-abonnement:

• Er worden geen extra persoonsgegevens vastgelegd in de database van Funky Fish. Naam, creditcardgegevens en bankrekeningnummer worden opgeslagen bij de gekozen betaaldienst (PayPal, MultiSafePay). Deze gegevens zijn wel inzichtelijk voor Funky Fish.

Bij het kopen van een toegangskaart of ticket voor een Funky Fish evenement:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• E-mailadres
• Telefoonnummer

Bij het boeken van een (singles)reis:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• E-mailadres
• Telefoonnummer

Verder worden persoonsgegevens bij het boeken van een reis doorgegeven aan onze reispartner Singlecamps). Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de reis en de bescherming van de verstrekte persoonsgegevens. Lees hier het privacybeleid van onze reispartner:

Singlecamps

3. Opslag technische gegevens
Bij elk bezoek aan een website van Funky Fish worden enkele technische gegevens door de browser doorgegeven en in de logfiles van de server(s) opgeslagen. Deze gegevens zijn:

• IP-adres (Internet-Protocol adres) van het lid
• naam van de opgevraagde site/webpagina
• datum en tijdstip van opvragen
• de referrer-URL (herkomst-URL), van waaruit het lid op de opgevraagde website is gekomen
• sessie-identificatienummer

En in de zogenoemde log-in-records worden, telkens als het lid zich op Funky Fish aanmeldt, de volgende gebruiksgegevens opgeslagen:

• datum en tijdstip van inloggen
• IP-adres

Waar worden deze gegevens voor gebruikt?


1. Dienstverlening
Het doel van Funky Fish bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is het lid een veilig, soepel, efficiënt en persoonlijk gebruik van het Funky Fish datingplatform te verschaffen. En de verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je als klant met Funky Fish sluit wanneer je een product of dienst afneemt.

De persoonsgegevens, met name het e-mailadres, worden voor het volgende gebruikt:

• levering van de door het lid gewenste diensten en klantenservice;
• aanpassing, meting en verbetering van Funky Fish diensten en inhouden;
• kennisgeving van Funky Fish diensten, producten en updates;
• doelgerichte marketing;
• verhinderen, onthullen en onderzoeken van eventuele verboden of illegale activiteiten, en de handhaving van de regels • genoemd in de Algemene Voorwaarden van Funky Fish;
• oplossen van problemen en geschillen;

De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming, en het voldoen aan een wettelijke verplichting van Funky Fish. Deze toestemming geef je door middel van het accepteren van de Algemene Voorwaarden, Privacy Policy, en Cookieverklaring van de website of app van Funky Fish.

2. Persoonsgegevens en reclamedoeleinden
Funky Fish zal het lid informatie over haar diensten en producten sturen in de vorm van e-mails en nieuwsbrieven. Deze worden alleen gestuurd als het lid dit uitdrukkelijk heeft aangegeven (opt-in). Is het lid niet meer van het toesturen van deze informatie gediend, dan kan hij deze toestemming te allen tijde intrekken. Aan het einde van elke e-mail of nieuwsbrief staat de mogelijkheid om uit te schrijven van de betreffende mail (opt-out). Ook kan het lid de instelling voor het ontvangen van e-mail te allen tijde wijzigen op de website/app onder "Mijn beheerpagina” → "E-mailinstellingen".
Een opt-out zal bij niet-commerciële boodschappen zoals service e-mails, dienstmededelingen en interne e-mails niet altijd mogelijk zijn.

Verder worden er advertenties getoond op het datingplatform van Funky Fish. Dit zijn meestal advertenties van Funky Fish zelf. Voor het vertonen van deze advertenties worden geen gegevens verstrekt aan derden.

Er worden ook advertenties getoond die afkomstig zijn van Google Adsense. Welke gegevens worden doorgezet naar Adsense kun je regelen via adssettings.google.coml.
Meer over advertenties e.d. in ons cookiebeleid.

3. Persoonsgegevens en derden/externe diensverleners
Bij Funky Fish vindt geen verkoop, uitwisseling of overige niet-geautoriseerde aanwending van persoonlijke gegevens en informatie plaats. Evenmin geeft Funky Fish persoonsgegevens door aan derden, tenzij het lid hiervoor toestemming heeft gegeven of er een wettelijke verplichting voor Funky Fish bestaat om deze gegevens te verstrekken.

Externe dienstverleners van Funky Fish die in naam en opdracht van Funky Fish diensten verlenen worden niet als derden beschouwd. Hieronder vallen onder meer betalingsdienstaanbieders, incassobedrijven, analytische diensten, en e-mail- of nieuwsbriefverzenders. Hieronder links naar de privacy policies van de betaal- en maildiensten die Funky Fish gebruikt.

PayPal
MultiSafepay
Mailgun

4. Cookies, online identificatie & analytics
Funky Fish maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op jouw computer of telefoon worden opgeslagen. Deze tekstbestanden zijn alleen bedoeld voor online identificatie; hierin worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Lees meer over cookies in ons cookiebeleid.

Voor de web analyse gebruikt Funky Fish Google Analytics. Met deze dienst kunnen we ons datingplatform verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, en om na te gaan hoe onze leden de site gebruiken.
De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website/app (met inbegrip van je IP-adres, apparaat- en browsergegevens, en besturingsysteem) wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op haar servers. Daarbij is de functie „_anonymizeIp()“ actief, waardoor IP adressen niet compleet worden weergegeven. Daarmee is een directe verbinding met jou als persoon uitgesloten. Via de volgende link kun je ervoor zorgen dat de opslag en verwerking van deze gegevens in de toekomst niet meer mogelijk is.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

5. Controle persoonsgegevens ter bescherming andere leden
Ter bescherming tegen personen die misbruik maken van de Funky Fish-diensten, analyseert Funky Fish door middel van uiteenlopende monitoring-tools steekproefsgewijs de activiteiten op haar datingplatform en controleert de invoergegevens van leden op aannemelijkheid. Bijvoorbeeld bepaalde tekenreeksen of log-ins van verschillende leden die van een en dezelfde computer lijken te stammen, kunnen aanleiding geven tot het blokkeren van verdachte activiteiten.
Voorts voeren wij geautomatiseerde filteringen van de berichten uit. Zo worden met behulp van woordenlijsten de door leden opgestelde teksten op hun verenigbaarheid met het bestaande recht en met de Algemene Voorwaarden gecontroleerd. Hierbij wordt in teksten van leden op geautomatiseerde wijze gezocht naar bijv. pornografische of onmiskenbaar beledigende woorden.
Ook is er een team van moderators/beheerders actief om op te treden tegen verdachte activiteiten.
In het kader van zogenoemde anti-scamming scans wordt getracht leden tegen oplichters te beschermen.

Als in het kader van steekproef- / geautomatiseerde controles aanwijzingen van misbruik van de Funky Fish-dienst worden gevonden, gelden de rechtsgevolgen voor het lidmaatschap die in punt 3 van de Algemene Voorwaarden worden uiteengezet. Ten aanzien van de berichten kan Funky Fish bovendien de ontvangst en bezorging van binnenkomende en uitgaande berichten afwijzen, als op grond van geautomatiseerde controleprocedures een grote kans lijkt te bestaan dat het desbetreffende bericht in strijd is met de wet of met de Algemene Voorwaarden. Het lid ontvangt geen toelichting over afgewezen of niet-bezorgde berichten.

Hoe lang worden deze gegevens opgeslagen?


We slaan je gegevens op zolang dit nodig is voor het aanbieden van onze online diensten (gratis en betaald lidmaatschap) en de bijbehorende diensten, of als we gerechtvaardigde belangen hebben bij verdere opslag.

Als klant kun je zelf je gegevens verwijderen via de website/app: “beheerpagina” → “verwijder profiel”. Wij bewaren je klantgegevens nog 3 weken na uitschrijving. Gegevens worden niet meteen verwijderd, omdat het vaak voorkomt dat leden spijt hebben van hun uitschrijving en dit ongedaan willen laten maken.
Na 3 weken worden persoonsgegevens geanonimiseerd, foto’s en berichten worden verwijderd, uitgezonderd de informatie die we dienen aan te houden om te voldoen aan contractuele of wettelijke (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke) bewaartermijnen (bijvoorbeeld facturen). Ter bescherming van onze leden wordt een deel van de gegevens van leden die zich hebben misdragen 2 jaar bewaard na uitschrijving i.v.m. eventuele gerechtelijke procedures.

Als een klant 24 maanden niet actief is geweest op de site/app dan verwijdert Funky Fish, na inlichting hierover, het datingprofiel en anonimiseert desbetreffende persoonsgegevens.

Welke controle heb ik over mijn gegevens?


De meeste gegevens die je als klant aan Funky Fish verstrekt, zijn toegankelijk via je datingprofiel.
Je kunt je gegevens en daarmee je datingprofiel zelf verwijderen door in te loggen op de website/app en naar je beheerpagina te gaan. Hier vind je de optie “verwijder profiel”. Gegevens worden verwijderd volgens de procedure beschreven onder “Hoe lang worden deze gegevens opgeslagen”.

Als klant heb je op grond van de wettelijke voorschriften het recht te allen tijde rectificatie of verwijdering te eisen van je bij Funky Fish opgeslagen persoonsgegevens. Je kunt hierover contact opnemen met de helpdesk, mocht verwijdering/wijziging niet lukken via de website.

Je hebt als klant te allen tijde het recht, de toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens – zoals in dit document uitvoerig wordt beschreven – geheel of gedeeltelijk in het kader van de wettelijke voorschriften te herroepen. Tevens heb je het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van je geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens.
Voor herroeping kun je contact met ons opnemen via de helpdeskpagina/contactformulier.

Het verwijderen van de gegevens betekent dat je als klant geen gebruik meer kunt maken van het Funky Fish dating platform.

Overige informatie betreffende gegevens


1. Beveiliging gegevens
Het lid is ervan op de hoogte dat gegevensbescherming bij dataoverdrachten via internet op basis van de huidige stand van de techniek nog niet volledig gewaarborgd kan worden. Met name e-mailberichten zijn geen veilige vorm van communicatie omdat "meelezen" van de inhoud technisch gesproken niet kan worden uitgesloten. Het lid is in dit opzicht zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem via internet overgedragen data.

Funky Fish respecteert de privacy van haar leden en overige gebruikers en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de database van Funky Fish. Funky Fish spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

2. Communicatie tussen leden onderling en met de klantenservice
Funky Fish slaat de communicatie tussen leden onderling gecodeerd op.

Communicatie met de klantenservice gaat over het algemeen via e-mail. Als je e-mail service provider (ESP) TLS ondersteund, dan worden deze mails gecodeerd verstuurd. Als de ESP geen TLS ondersteunt dan kan Funky Fish niet garanderen dat deze e-mails gecodeerd zijn. De meeste providers, zoals Gmail en Outlook, ondersteunen TLS.

3. Contact
Als klant kun je contact opnemen via het helpdeskformulier over deze privacyverklaring.
Indien anders gewenst kan dit ook telefonisch, of per post:

Funky Fish B.V.
Hoge Naarderweg 8
1217 AE Hilversum

4. Wijziging van deze privacyverklaring
Funky Fish behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 februari 2021.